Contact US Contact US>> Contact

Dongguan Headquarters
Address: Dongguan City, Guangdong Province, China Wan-chang Road, Dongcheng District 8
Post Code:523120
Tel:+86-0769-22611888
Fax:+86-0769-22613923
  Dongguan base
Address:Dongguan City, Guangdong Province, China Town, Chudo
Post Code:523243
Tel:+86-0769-88812123    +86-0769-88812121
Fax:+86-0769-88812817 
  Guangxi lai bin
Address:Guangxi, China Weilinlai bin shi Road No. 419
Post Code:546100
Tel:+86-0772-4276666 +86-0772-4276633
      +86-0772-4276622
Shanxi da tong
Address:China's Shanxi Province, Datong Road with Stephenshi li he South East
Tel:+86-0352-2180756
Fax:+86-0352-2180756
Email: dtdonta@donta.com.cn
  Yu nan jian shui
Address:Jianshui County in Yunnan Province, China Ji slope Chengdong
Post Code:654300
Administrative Office Phone:+86-0873—7612073
Fax:+86-0873—7612557
  Yunnan shi ping
Address:Shiping County, Yunnan Province of China Longzhen Heilonggang different slope
Post Code:662200
Tel:+86-0873-4860108
Fax:+86-0873-4860108 
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................
Sales Tel    
Dong tang Sugar Sales Headquarters:Tel:(0769)88814298 Fax:(0769)81311038   Dongguan base in sugar sales:Tel:(0769)88881332 Fax:(0769)88811851
Guangxi's sugar sales guests:Tel:(0771)5552179 Fax:(0771)5556800   Shanxi Datong sugar sales:Tel:(0352)2180330 Fax:(0352)2182257
Jianshui Yunnan sugar sales:Tel:(0873)7616057 Fax:(0873)7616057   Yunnan shiping sugar sales:Tel:(0873)4860108 Fax:(0873)4860108
Dan Baoli sales yeast:Tel:(0769)22613909 Fax:(0769)22613909   Yi pin xian Sales:Tel:(0769)88888030,88812123-3088/2367/2640
  Fax:(0769)8881 0728
 
Headquarters Address: Dongguan City, Guangdong Province, Zhang Wan Road, Dongcheng District 8
Tel:(0769) 22611888 Fax:(0769) 22612888 Postcode:523120
Technical support:Dongguan Network
粤ICP备05020806号